خدمات ویژه رویداد

web maker
Mobirise

برگزاری ضیافت های رسمی

Mobirise

برگزاری کارگاه های آموزشی

Mobirise

برگزاری همایش و کنفرانس

Mobirise

برگزاری نمایشگاه

Mobirise

عکاسی و فیلمبرداری

Mobirise

پذیرایی و کیترینگ

Mobirise

خدمات طراحی و چاپ

Mobirise

غرفه سازی

Mobirise

اخذ مجوز اماکن

Mobirise

تامین تجهیزات اداری

Mobirise

خدمات ترجمه همزمان

Mobirise

خدمات صوت و تصویر

Mobirise

تامین نیروی انسانی

Mobirise

هدایای تبلیغاتی

Mobirise

ثبت نام مدعوین

Mobirise

ارسال دعوتنامه

Mobirise

گل آرایی

Mobirise

VIP ارائه خدمات

Mobirise

خدمات ایاب و ذهاب

Mobirise

تهیه بلیط و اقامت مهمانان

 طراحی و اجرا : واحد فنی و پشتیبانی- تیر ماه 1397