پروژه های انجام شده

اولین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران در اوکراین - کی‌اف

تاریخ : 5 الی 8 آبان ماه 1395
میزبان : سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز
تعداد شرکت کنندگان : 54 شرکت
 مساحت نمایشگاه : 1500 مترمربع مفید

دومین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران در اوکراین - کی‌اف

تاریخ : 21 الی 24 شهریور ماه 1396
میزبان : سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز
تعداد شرکت کنندگان : 63 شرکت
 مساحت نمایشگاه : 1200مترمربع مفید

اولین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران در ارمنستان - ایروان

تاریخ : 13الی 16 اردیبهشت ماه 1397
میزبان : سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز
تعداد شرکت کنندگان : 40 شرکت
مساحت نمایشگاه : 650 مترمربع مفید

 برگزاری جلسات علمی، آموزشی و فرهنگی آزانس های سازمان ملل

از خرداد 95 تا کنون
تعداد جلسات : بالغ بر 70 جلسه

free site templates

 طراحی و اجرا : واحد فنی و پشتیبانی- تیر ماه 1397