درباره فرتاک

how to create your own website

شرکت همکاران تجارت فرتاک در سال 1395 با هدف برگزاری نمایشگاه و همایش های بین المللی و همچنین ارائه خدمات مربوط به برگزاری انواع رویداد تاسیس گردید
این شرکت با بهره مندی از تجربه مدیران و توانایی کارکنان شایسته  خود توانسته است در این مدت کوتاه سه دوره نمایشگاه تخصصی توانمندی های صادراتی ایران در کشورهای اوکراین و ارمنستان و بیش از 400 ساعت جلسات بازرگانی، علمی، آموزشی و رویداد های فرهنگی متعددی را برگزار نماید

Mobirise

: بیانیه ماموریت فرتاک
تحقق اهداف کارفرما از طریق برگزاری رویداد  -
 القای حس مشتری مداری به کارفرما -
تقویت روحیه همکاری و توسعه مهارت های فردی کارکنان  -
توسعه برند فرتاک در صنعت برگزاری رویداد  -

Mobirise

تیم فرتاک

خاطره فرامرزی ها

مدیر روابط عمومی

سارا سعیدالذاکرین

عضو هیات مدیره

فاطمه سعیدالذاکرین

عضو هیات مدیره

علی سعیدالذاکرین

مدیر عامل و امور اجرایی

 طراحی و اجرا : واحد فنی و پشتیبانی- تیر ماه 1397